KOLOSKOPI (UNDERSØGELSE AF ENDETARM OG TYKTARM)

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen og endetarmen.

En koloskopi er den mest effektive måde at undersøge hele tyktarmen og endetarmen.

Man kan ved denne undersøgelse direkte se sygdomsforandringer i tarmen, tage prøver fra tarmen samt fjerne evt. polypper. Undersøgelsen er forbundet med noget ubehag.

Hvornår skal der foretages en koloskopi?

Du bør få foretaget en koloskopi, hvis:

  • Du har blødning fra tarmen
  • Du har ændret afføring i mere end 1 måned
  • Du har uforklarlige mavesymptomer
  • Der er påvist mikroskopisk blod i afføringen
  • Der er mistanke om polypper i tyktarmen efter røntgenundersøgelse
  • Der tidligere er fjernet polypper i tarmen
  • Du tidligere har haft kræft i tyktarm eller endetarm
  • Du har ved genetisk udredning fået påvist en øget risiko for at udvikle tarmkræft og er anbefalet screening for tarmkræft
  • Endelig foretages koloskopi som led i screening for tarmkræft.

Undersøgelsen

Til undersøgelsen anvendes et koloskop, som er en bøjelig kikkert, på tykkelse med en finger.

Der pustes luft i tarmen, da den fra starten er “flad” (hvilende). Lægen kan se om, der er forandringer i tarmens slimhinde og evt. udtage vævsprøver, fjerne polypper eller lignende.
Undervejs ud forsøges det, at få størstedelen af luften med ud igen.

Undersøgelsen varer ca. 1/2-3/4 time og foretages uden bedøvelse. Du vil få lagt en tynd plastikkanyle i en blodåre i armen, og heri gives smertestillende og/eller beroligende medicin efter behov – det taler vi om undervejs.

Lægen fører koloskopet op i tyktarmen, medens du ligger på venstre side, senere på ryggen og måske også på højre side.

Efter undersøgelsen
Du skal have privat transport hjem, Falck eller taxi. Der skal være nogen hos dig de første 12 timer.
På grund af luften i tarmen kan du have en trykkende/ubehagelig fornemmelse i maven og rigelig luftafgang. Det vil lette, hvis du går en tur. Er der fjernet polypper, kan du eventuelt forvente en let blødning fra tarmen resten af dagen. Har du fået beroligende eller smertestillende medicin ved undersøgelsen, må du ikke føre bil 12 timer efter koloskopien.

Komplikationer
Komplikationer er sjældne, men kan ske op til en uge efter koloskopien. Hos 1 ud af 2000 kan der ske tarmperforation. Bliver du af ukendt årsag utilpas hjemme eller oplever kraftig blødning, høj feber eller kraftige mavesmerter skal du kontakte klinikken eller vagtlæge på  tlf 1813.

Alternativt søges skadestue ved at ringe 112.

Besked om undersøgelsen
Lægen informerer dig om resultatet af undersøgelsen, når den er afsluttet. Er der taget vævsprøver, vil der gå ca. 1-2 uger inden svaret foreligger.
Det vil blive aftalt med dig, hvordan du får svar på disse prøver.

Afbud
Bliver du forhindret, fx syg eller anden årsag, beder vi dig hurtigst muligt og senest 24 timer før undersøgelsen, kontakte os.

Uberettiget udeblivelse koster 500 kr.