KOLOSKOPI (UNDERSØGELSE AF ENDETARM OG TYKTARM)

PATIENTINFORMATION/Kirurgisk Klinik Herlev.
Revideret januar 2016. Revideret december 2019.

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og hele tyktarmen.Til undersøgelsen anvendes et koloskop, som er en bøjelig kikkert, på tykkelse med en finger. Der pustes luft i tarmen, da den fra starten er “flad” (hvilende). Lægen kan se om, der er forandringer i tarmens slimhinde og udtage vævsprøver, fjerne polypper og lignende.
Undervejs ud forsøges det, at få størstedelen af luften med ud igen.

Blodfortyndende medicin
DU FORVENTES AT TAGE DIN VANLIGE MEDICIN, MEN det vigtigt for os at vide, om du tager blodfortyndende medicin. Såfremt du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause med medicinen 4 dage før undersøgelsen. Hvis du indtager Hjertemagnyl eller fiskeolie pauseres 8 dage før. Oplys venligst om du lider af forhøjet tryk i øjnene (grøn stær).

Forberedelse til undersøgelsen
Det er nødvendigt, at tarmen er tømt. Det kræver en udrensning af tarmen. Du må ikke indtage brød, frugt eller lignende med kerner i sidste 3 dage før undersøgelsen.

Dagen før undersøgelsen
Der er udleveret information om udrensningsproceduren, som bør følges meget nøje. Læg mærke til at den fortsætter på selve undersøgelsesdagen.

Undersøgelsesdagen
Du må fortsat få flydende kost, som dagen før.
Får du medicin – HUSK blodfortyndende medicin pauseres (se ovenfor) – skal den tages om morgenen. Tabletter mod sukkersyge bør du vente med til efter undersøgelsen. Får du insulin, træffes der særlig aftale med lægen.
Man må ikke have neglelak på fingrene, da vi måler puls og iltmætning på en finger.

Undersøgelsen
Undersøgelsen varer ca. 1/2-3/4 time og foretages uden bedøvelse. Du vil få lagt en tynd plastikkanyle i en blodåre i armen, og heri gives smertestillende og/eller beroligende medicin efter behov – det taler vi om undervejs.
Lægen fører koloskopet op i tyktarmen, medens du ligger på venstre side, senere på ryggen og måske også på højre side.

Efter undersøgelsen
Du skal have privat transport hjem, Falck eller taxi. Der skal være nogen hos dig de første 12 timer.
På grund af luften i tarmen kan du have en trykkende/ubehagelig fornemmelse i maven og rigelig luftafgang. Det vil lette, hvis du går en tur. Er der fjernet polypper, kan du eventuelt forvente en let blødning fra tarmen resten af dagen. Har du fået beroligende eller smertestillende medicin ved undersøgelsen, må du ikke føre bil 12 timer efter koloskopien.

Komplikationer
Komplikationer er sjældne, men kan ske op til en uge efter koloskopien. Hos 1 ud af 2000 kan der ske tarmperforation.. Bliver De af ukendt årsag utilpas hjemme eller oplever kraftig blødning, høj feber, kraftige mavesmerter skal du kontakte klinikken eller vagtlæge telefonnummer 1813. Alternativt søges skadestue ved at ringe 112.

Besked om undersøgelsen
Lægen informerer dig om resultatet af undersøgelsen, når den er afsluttet. Er der taget vævsprøver, vil der gå ca. 1 uge, inden svaret foreligger.
Det vil blive aftalt med dig, hvordan du får svar på disse prøver.

Afbud
Bliver du forhindret, fx syg eller anden årsag, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os. Uberettiget udeblivelse koster 500 kr.
Kolo/01.16 Revideres senest 12/16